רישום לאופניים חשמליים ולקורקינט חשמלי – החוק כבר כאן

צילום הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

החל מה-1.8.2024 חלה חובת רישום כלי תעבורה קלה (אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי). כל המידע שחשוב שתדעו.

רישום לאופניים חשמליים ולקורקינט חשמלי
ביום 18.12.2023 ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תיקון לתקנות התעבורה של משרד התחבורה שנועדו להסדיר את רישומם של כלים ממונעים קלים – אופניים וקורקינטים חשמליים. כניסת החוק לתוקף- 1.8.2024.
בהתאם לתיקון, בעלי אופניים וקורקינטים חשמליים המורשים לרכוב (מעל גיל 16 ועברו מבחן כשירות לרכיבה או תאוריה לנהיגה) יחוייבו ברישום במאגר רשות הרישוי ובהתקנת לוחית זיהוי על הכלים. מספר הרישוי יהיה אישי לרוכב, וניתן יהיה להעבירו מכלי לכלי, אך לא מאדם לאדם.

מדוע חוקק החוק?

בעקבות ריבוי מספר הכלים החשמליים, תנועתם ומעורבותם בתאונות דרכים, נוצר צורך להסדירם בחוק. במרחב הציבורי (בעיקר בערים הצפופות שם מפגשים רבים של משתמשי דרך שונים), נדרשת יצירת הפרדה בין הכלים החשמליים לשאר משתמשי הדרך, כמו הולכי הרגל. כדי למנוע ספק בהגדרת הכלים החשמליים ובאילו דרכים מותר לרכוב בהן ובאילו לא, הוחלט להוסיף אותם למאגר כלי הרכב הרשמיים של מדינת ישראל, ומכאן נדרש לרשום אותם במערכות הרישוי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. בעקבות רישום זה, יהיה ברור כי המדרכה שייכת להולכי הרגל בלבד ואין לרכוב עליה עם כלי בעל לוחית רישוי. כאמור, ניתן יהיה לרכוב בדרכים המוגדרות לכך, כמו שבילי אופניים.

מהם נתוני ההיפגעות בתאונות במעורבות כלים חשמליים?

לפי נתוני מרשם הטראומה במכון גרטנר ונתוני המשטרה, עולה כי בין השנים 2021-2015 נצפתה עלייה בהיפגעות החמורה של רוכבי כלי רכב זעירים. עלייה זו ממוקדת בעיקר ברוכבי הכלים החשמליים, כאשר בשנים אלו גדל מספר רוכבי הכלים הזעירים החשמליים בישראל שנפצעו באופן קשה או קטלני פי 4.3. בניגוד לכך מספר רוכבי האופניים שאינם חשמליים שנפצעים באופן קשה או קטלני נותר יציב יחסית לאורך תקופת ההשוואה. יש לציין שגדלה גם כמות תאונות הדרכים במעורבות כלים חשמליים עם הולכי רגל, עד כדי מספר רב של הולכי רגל נפגעים ביום, אשר פונו לבתי חולים במצב רפואי הדורש מיון ואף ניתוח.

למה נדרש לאכוף את הכלים החשמליים?

הגידול במספר הכלים החשמליים ותנועתם, כמו שליחויות כעבודה, יחד עם עלייה במספר תאונות הדרכים הבהירו את הצורך להחשיבם כמשתמשי דרך לכל דבר ועניין. למשל, נסיעה או חניית כלים חשמליים על המדרכה היא מנוגדת לחוק, אך במקביל עלה הספק האם כלים אלו מורשים לנסוע על הכביש או לא. כך נוצר בלבול תחבורתי, רוכבי כלים חשמליים רכבו על המדרכות וחלה עלייה במספר התאונות בינם לבין הולכי רגל. בנוסף לעלייה במעורבות בתאונות, עלו תהיות על האחריות לגרימת תאונות. לדוגמא, האם רוכבי הכלים החשמליים נחשבים לנוהגים בכלי רכב או האם הם נחשבים לרוכבי כלי דו-גלגלי לא ממונע כמו אופניים רגילים ובכך לייחס את מידת האחריות, התנהלות ופיצויים במקרה של גרימה לתאונה או היפגעות בתאונה. רישוי הכלים החשמליים יאפשר להסדיר את הנושא ויביא למניעת עבירות ואי-נעימויות כגון תאונות “פגע-וברח” עם כלי תחבורה אחרים או עם הולכי רגל.

האם החוק יפחית את תאונות הדרכים?

עד היום אין נתונים סטטיסטיים בנושא, מכיוון שפרוייקט רישוי הכלים החשמליים לא בוצע במדינות אחרות, וישראל היא החלוצה ברעיון. למשל, אנגליה מנעה את ייבוא הכלים הללו מלכתחילה. בצרפת ייבאו אותם, לאחר מכן ביטלו את חוקיותם ואז אסרו על שימושם לחלוטין. עוד, ככלל באירופה, רישוי כזה יידרש לביצוע בכל המדינות החברות באיחוד האירופי כגוף אחד – מאמץ גדול והקדשת משאבים רבים.
שיטת הרישוי הישראלית צפוייה להקטין את מעורבותם בתאונות דרכים בשני מובנים עיקריים: ראשית, התקנת לוחיות הרישוי תסיר את אנונימיות הרוכבים, תבהיר את זהותם ובכך תרתיע מביצוע עבירות. שנית, ההבהרה כי כלים אלו הם כלי רכב לכל דבר ועניין ואינם מורשים לנסוע על המדרכה, אלא רק בדרכים המיועדות כמו שבילי אופניים, תיצור הפרדה פיזית בינם לבין הולכי הרגל ובכך תוכל להפחית את מספר תאונות הדרכים של כלים חשמליים עם הולכי רגל.

האם רישוי הכלים החשמליים הוא “חוק תל אביב”?

לא. אמנם בגוש דן בכלל ובתל אביב בפרט קיימת תנועה ערה וסואנת של כלים חשמליים, גם פרטיים וגם שיתופיים להשכרה, אך החוק חל בכל המדינה. בדומה לאכיפת רישיון כל הרכבים הממונעים, יש להתקין לוחית רישוי על כל כלי חשמלי ובכל אזור גיאוגרפי בארץ.

האם לוחית הרישוי מגדירה את רוכבי הכלים חשמליים כנהגים בכלי ממונע בכל מובן?

כן. רישוי הכלים החשמליים יגדיל את אחריות הרוכבים והבקרה עליהם תגדל גם כן. למשל, ביצוע עבירות תנועה, כמו רכיבה על המדרכה, מהירות הנסיעה מופרזת, תחזוקה מכאנית ואחריות בגרימת תאונות דרכים ופגיעה בהולכי רגל ומשתמשי דרך נוספים – האחריות תהיה על רוכב הכלי החשמלי וזהותו תהיה ידועה לפי מספר הרישוי. הדבר נכון גם לכלים חשמליים פרטיים וגם לשיתופיים, כמו קורקינטים ואופניים להשכרה.

מהו העונש/קנס לרוכב שייתפס ללא לוחית?

משרד התחבורה גיבש תיקון לתקנות התעבורה לפיו, מוצע כי בשנה הראשונה (החל מה-1.8.2024) הקנס יעמוד על 100₪, עקב הצורך לתת לציבור זמן להכיר את החובות החדשות המוטלות עליו ולהיערך לעמידה בהן בלי לשאת בנטל עונשי כבד.
לאחר השנה הראשונה ואילך הקנס יהיה 750₪, לאור החשיבות הרבה שמייחסת הממשלה לאפשרות לזהות את הכלים. זיהוי הכלים יאפשר אכיפה של עבירות הרכיבה השונות (כגון רכיבה על מדרכה) או איתור נוהג שהיה מעורב בתאונה, גם אם נמלט.
התיקון כפוף לאישור של ועדת הכלכלה. גם כאן, ככל שיתקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא וכן יבוצע התיקון לתקנות – ייצא עדכון מסודר.

מי יאכפו את נושא רישום הכלים?

נכון לכניסת החוק לתוקף, רק שוטרים. אמנם, הכוונה היא שגם פקחים יוסמכו בעתיד לאכוף עבירה של אי התקנת לוחית זיהוי (כפוף לאישור ועדת הכלכלה). ככל שיתקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא – ייצא עדכון מסודר לציבור.
האם הקנסות הקיימים על ביצוע עבירות כמו אי חבישת קסדה (1,000₪) ישתנו או יישארו זהים לעכשיו?
אין שינוי בקנסות הנוכחיים.
האם ניתן לתת דו”חות ולקנוס קטינים?
גיל הוצאת תעודת זהות בישראל הוא 16, לכן ניתן לתת דו”ח לקטינים מתחת לגיל 18.
האם ניתן להעביר לוחית רישוי בין כלים חשמליים שונים?
כן. לוחית הרישוי החדשה היא על שם הרוכב. לכן, אם ברשות הרוכב מספר כלים, ביכולתו לרכוב על כל אחד מהם עם אותה לוחית הרשומה על שמו. ניתן לרשום עד 20 כלים ברישום אחד.
כיצד יעבוד רישוי הכלים החשמליים השיתופיים להשכרה?
בדומה להשכרת רכב שיתופי, לכלי החשמלי השיתופי להשכרה תהיה לוחית הרישוי אורגנית שלו ובמהלך תהליך הרישום להשכרה בו המשכיר יזין את פרטיו במערכת, יהיה ידוע בכל רגע נתון מיהו הרוכב.
האם הכלים החשמליים יידרשו בביטוח חובה/צד ג/מקיף?
לא, הכלים החשמליים לא יידרוש בביטוח.
מהו מחיר הנפקת לוחית רישוי לכלי חשמלי ממונע?
70₪.
אנו מזכירים שהרכיבה על כלים חשמליים מותרת רק למי שברשותו רישיון נהיגה, או למי שעבר בהצלחה מבחן תיאוריה רגיל, או בחינה ייעודית לרכיבה. הרכיבה מותרת בשבילי אופניים (או בכביש אם אין שביל). הקפידו על חבישת קסדה בכל רכיבה.
פרטים נוספים, הרשמה והנפקת לוחית רישוי לכלים חשמליים באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

רכיבה בטוחה!

מאמרים שאולי יעניינו אתכם
תלמידים מתל אביב מסייעים לחקלאים במילואים בזמן החופש הגדול
תיכון חברתי בקטיף ברביד צילום נועה מגר

בזמן שחבריהם מבלים בחופש הגדול תלמידים ותלמידות בתיכון החברתי תל אביב יפו ממשיכים להתנדב בחקלאות. זו מסורת של שלוש שנים - קראו עוד

שני רוכבי קורקינט חשמלי נפצעו בינוני מפגיעת רכב בתל אביב

שני רוכבי קורקינט חשמלי נפצעו בינוני מפגיעת רכב בתל אביב

שביל אופניים חדש יחבר את הרצליה לתל אביב
שבילי אופנידן. אילוסטרציה: Dagans נתיבי איילון

חזון פרויקט אופנידן הוא ליצור סביב תל אביב יפו רשת שבילי אופניים – המחברת את העיר אל ערי גוש דן - קראו עוד

אישה בת 78 נהרגה מפגיעת משאית בתל אביב

אישה בת 78 נהרגה מפגיעת משאית בתל אביב

עיריית תל אביב-יפו עוברת למצב כוננות מוגבר
הציוץ של חולדאי

לאחר מתקפת הכתב"מ של החותים על תל אביב הבוקר חולדאי מצייץ בטויטר רשת X 

אדם נהרג ושמונה נפצעו מפיצוץ כטב”מ מתימן בתל אביב – וידאו
זירת הנפילה צילום - מדא

כטב"ם התפוצץ הלילה במרכז העיר תל אביב סביבות השעה 03:15, גבר כבן 50 נהרג ו-10 נפצעו קל, חלקם מרסיסים וחלקם - קראו עוד

שמות חדשים לרחובות בעיר תל אביב
עירית תל אביב

במועצת העיר אישרה את ההמלצות לשמותיהם החדשים של שלושה רחובות בצפון מערב העיר ובדרך המע"ר. הכירו את הרחובות: מרים ילן - קראו עוד

עדכון מדיניות החניה בכחול לבן בתל אביב
חניה

עיריית תל אביב-יפו מעדכנת את מדיניות החניה בכחול לבן ובחניונים העירוניים, זאת במטרה להביא לשיפור הנגישות בעיר ובתוכה, וכחלק מחזון - קראו עוד

חוזה שכירות מומלץ של עיריית ת”א 
עירית תל אביב

עירית תל אביב מנגישה כאן באתר חוזה שכירות שמומלץ לשוכרים בתל אביב מאז 2016 מציעה העירייה לשוכרי הדירות בתל אביב - קראו עוד

120 עצי זית שנעקרו מהצפון נשתלו בתל אביב
עצי הזית (צילום: באדיבות עיריית תל אביב-יפו)

120 עצי זית, שהועברו לפני כמה חודשים במבצע מורכב מהמושבה כנרת לשטח גני יהושע ופארק מנחם בגין.

ציפי ברנד מצטרפת לקואליציה של חולדאי
צילום מתוך רשת חברתית על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים

סיעת "תל אביב 1" בראשות ציפי ברנד מצטרפת לקואליציה של חולדאי במסגרת ההסכם הוסכם כי שתי הסיעות יפעלו לשמירת המרכזיות - קראו עוד

חוק המטרו אושר בוועדת הכנסת
המטרו

המגה-פרויקט של מטרופולין תל אביב מתקדם לקראת ביצוע, חוק המטרו אושר בוועדת הכנסת. המגה-פרויקט של מטרופולין תל אביב מתקדם לקראת - קראו עוד

המכרז להפעלת בית קפה במתחם שרונה
שרונה מרקט

מועצת העיר תדון בבקשת הנהלת העירייה לנהל משא ומתן עם מתמודדים לניהול והפעלת בית קפה במבנה לשימור, שמאכלס את מוזיאון - קראו עוד

סוף שבוע של טביעות בתל אביב
חוף הים תל אביב

במוצאי שבת, 13.7, אישה בת 35 טבעה למוות סמוך לחוף הכלבים. גבר כבן 30 שהיה איתה פונה לבית החולים "וולפסון" - קראו עוד

חולדאי בפוסט חריף נגד קיש שר החינוך
רון חולדאי

חולדאי בפוסט חריף נגד קיש שר החינוךבעקבות משבר ציוני התלמידים מאשים חולדאי ראש עירית תל אביב את משרד החינוך ואת - קראו עוד

רק 12.5 אחוז הנחה בארנונה לגמלאים בתל אביב
עירית תל אביב

גמלאי מרחב תל אביב יפגינו ביום שלישי לאחר שהעירייה הפחיתה את השיעור ההנחה מ-25% ל-12.5%.

שינויים במסלולי האוטובוסים בתל אביב
אוטובוס

לרגל עבודות הקו הסגול של הרכבת הקלה: שינויים בתחבורה הציבורית (אוטובוסים של חברות דן, מטרופולין, קווים ואגד) ברחובות ארלוזורוב, אבן - קראו עוד

אדמונד ספרא סיכם על רכישת הפועל תל אביב
הפועל תל אביב

אחרי מו"מ שנמשך כשלושה חודשים, המיליארדר היהודי יהפוך בקרוב לבעלים החדש של הפועל תל אביב, דייויד מינצברג עדכן את אנשיו - קראו עוד

סוכמה העברת הבעלות של הפועל תל אביב לאדמונד ספרא
הפועל תל אביב

סוכמה העברת הבעלות של הפועל תל אביב לאדמונד ספרא

מה מטרו בקרוב בארנונה לתושבי תל אביב
הרכבת הקלה בתל אביב

עיריית ת"א מבקשת להעלות את הארנונה למגורים ב–3.5% כדי לממן את "דמי ההשתתפות" של מיזם המטרו.

נעצר חשוד במעורבות ברצח נתין זר במהלך אירוע אלימות בדרום תל אביב
זירת הקטטה בדרום תל אביב צילום: תיעוד מבצעי מד"א

נעצר חשוד במעורבות ברצח נתין זר במהלך אירוע אלימות בדרום תל אביב

נעצר חשוד בפגיעה בחסרות בית בתל אביב
חסרת בית תל אביב

המשטרה הודיעה היום (שלישי) כי עצרה גבר בן 43, תושב בני ברק, בחשד שהתעלל בנשים מחוסרות דיור.

מה המשטרה מסתירה
משטרת תל אביב

בפרסום באתר של משטרת ישראל מדווח על ירידה משמעותית בעבירות הרכוש מתחילת השנה, אבל הנתונים רחוקים מאוד ממה שפורסם. 

תל אביב מסוכנת להולכי הרגל 
הולכי רגל

תל אביב יפו  שנייה בדירוג הערים המסוכנות להולכי הרגל, כך לפי הדוח של עמותת אור ירוק, וזאת למרות תושבי החוץ - קראו עוד

רכבה בתל אביב על אופנוע בגילופין
משטרת תל אביב

בשישי בצהריים הבחינו שוטרי משטרת התנועה בנהגת שזיגזגה  על הקטנוע שלה ונפלה בשדרות רוקח. שוטרים בסביבה עצרו לבדוק מה קורה - קראו עוד

שיבושים בקו הרכבת באר שבע-תל אביב
רכבת ישראל

בשל עבודות תחזוקה ושידרוג שהרכבת נאלצת לבצע בימי עבודה, יחולו שיבושים בימים ובקווים קריטיים לתושבי העיר

כתב אישום על ביצוע עבירות מין
הטרדה מינית

כתב אישום נגד תושב ת"א בגין ביצוע עבירות מין חמורות בשלוש בנותיה הקטינות של בת זוגו.

אזרח אריתריאה נרצח בקטטה בדרום תל אביב
זירת הקטטה בדרום תל אביב צילום: תיעוד מבצעי מד"א

גבר נהרג הערב  בקטטה המונית בין מבקשי מקלט תומכי ומתנגדי המשטר באריתריאה ברחוב ההגנה בדרום תל אביב, אדם נוסף נפצע - קראו עוד

עובד בן 43 נפל מגובה ונהרג באתר בנייה בתל אביב
זירת תאונת העבודה (צילום: איחוד הצלה)

עובד בן 43 נפל מגובה באתר בנייה בתל אביב, מותו נקבע במקום' מתחילת 2024 נהרגו 30 איש בתאונות עבודה.

עיריית ת”א מנפיקה תעודות לזוגות ידועים וידועות בציבור
קהילת הלהט"ב

עיריית תל אביב יפו רושמת זוגות ידועים וידועות בציבור, במאגר העירוני, ומנפיקה תעודות בהתאם. הרישום מקל על אלפי זוגות מקהילת - קראו עוד

חדשות