עיריית תל אביב תכננה אתר קמפינג על קרקעות שדה דב

תל אביב מזדקנת

עיריית תל אביב תכננה על חלק משדה דב אתר קמפינג הכולל אזור לינה באוהלים, שירותים ומלתחות ואזור מנגל, כשנודע הדבר לבעלי הקרקעות הם פנו לבית במשפט שקבע, שהחלטה כזו תעשה רק בהסכמת בעלי הקרקעות.

בעלי הקרקע הפרטיים בשדה דב מתנגדים לתוכנית העירייה  לתדהמתם הסתבר  שהעירייה מקדמת מתחם למטרות קמפינג על חלקים מקרקעות שדה דב. פעולות אלה נעשות בחשאי וללא כל גילוי לבעלי הקרקעות – כך לטענתם. העירייה בתגובה – לא היתה כוונה להקים אתר קמפינג קבוע אלא לקיים אירועים זמניים למשפחות מהעיר.

כבר בספטמבר פנה אלי לוי, מנהל אגף הנכסים בעירייה, במכתב למנהלים המיוחדים של הקרקע ובו פירט את תוכניות העירייה להקמת מתחם הקמפינג  כוונה זו התגבשה על רקע ההערכה שיחלפו כמה שנים עד לאישור תוכניות האיחוד וחלוקה בשדה. המנהלים המיוחדים פנו לבימ”ש השלום בהרצליה, וזה קיבל את עמדתם.

החשש של בעלי הקרקע הפרטיים הוא יצירת מטרד סביבתי ומקום להתרחשות פלילית, שעשויים להוריד את ערך הקרקע.