המים הרותחים שעלו מהבור – פגיעה בתשתית חשמל תת קרקעית

מכון בקרה

עיריית תל אביב יפו עדכנה   כי מקור המים הרותחים שעלו מבור ברחוב אבן גבירול בעיר הוא ככל הנראה פגיעה בתשתית חשמל תת קרקעית. לדברי העירייה, הפגיעה הביאה לעלייה בטמפרטורה ותופעת האידוי של המים.

בעבר כנראה היו עבודות תשתית פרטיות במקום, וייתכן שדחפור פגע בכבלים של חברת חשמל

בעירייה הדגישו כי לא מדובר בפגיעה שגרמה להפרעות בחשמל, אך יחד עם היקוות של מים במקום, כנראה שזה שהגורם להתחממות. חברת החשמל מסרה אף היא הסבר דומה. ביום חמישי פונו תושבים משני בניינים באזור, אך היום הורשו לשוב לבתיהם, ואספקת המים והחשמל לבניינים חודשה.

בתחילה עלה חשש שמדובר בדליפה של חומר מסוכן ממאגר תת קרקעי, אך האפשרות הזו נשללה לאחר בדיקה של כוחות הכיבוי. לאחר מכן הנושא עבר לטיפול המשרד להגנת הסביבה ועיריית תל אביב.