מרד קרן הארנונה שביתה כללית

מחירי השכירות מרכז תל אביב  עלו לשיא

לאחר עימות חריף בוועדת הכספים של הכנסת, ראשי הרשויות קיימו ביום ראשון דיון חירום בעקבות קרן הארנונה והודיעו על השבתה כללית של כלל השירותים המוניציפליים, אלא אם הוא יוסר מחוק ההסדרים. המשמעות של השביתה הכללית מחר: לא יתקיימו לימודים, הזבל ברחוב לא יפונה ולא תתאפשר קבלת קהל בשירותים המוניציפאליים.

מהו חוק הארנונה
“קרן הארנונה” היא יוזמה של משרד האוצר שמטרתה לחייב את הרשויות המקומיות להקצות הכנסות מארנונה שנגבית מעסקים לטובת תמרוץ בנייה בערים המוחלשות. לפי ההצעה, כל רשות תעביר לקרן ייעודית שתוקם לכך סכום של בין 10%-28% מרווח הארנונה השנתי שלה, והכסף שייאסף יחולק חזרה לרשויות כולן כנגד כל היתר בניה למגורים שתפיק הרשות. בכך, מאמינים באוצר, יהיה תמריץ לבנייה למגורים בניגוד למצב כיום.
על פי המודל המוצע על ידי האוצר, במסגרת חוק ההסדרים הרשויות המקומיות, כל אחת לפי חלקה, יפרישו לקרן בצורה דיפרנציאלית אחוז מסוים מתוך ההכנסות מהגידול בארנונה עסקית, בהתאם להכנסה לנפש מארנונה עסקית. מתוך הקרן יוענק מענק שנתי קבוע לרשויות המקומיות בסך 2,000 שקל עבור כל היתר בנייה ליחידת דיור שהיא מוציאה.

השביתה בתל אביב
תל אביב הודיעה על שביתה כללית של כל אגפי העיריה ולכן גם החינוך יושבת, השביתה עד להודעה חדשה
לפי הודעת עיריית ת”א-יפו ההשבתה תכלול את השבתת מערכת החינוך העירונית, כולל צהרונים בבתי הספר וגנים, למעט החינוך המיוחד. הבגרות במתמטיקה תתקיים כמתוכנן. מרכזים קהילתיים, קאנטרים עירוניים, מוסדות תרבות וספריות עירוניות ומרכזי הצעירים יושבתו. כמו כן, יבוטלו אירועים עירוניים ולא תהיה קבלת קהל בשירותים המוניציפאליים “עד להודעה חדשה.