עיריית תל אביב-יפו מחזירה את התלמידים לבתי הספר כבר היום

עיריית תל אביב-יפו מחזירה את התלמידים לבתי הספר כבר היום
בתל אביב יתחדשו הלימודים בחינוך המיוחד במתכונת ארוכה ככל הניתן בהתאם לזמינות עובדי ההוראה, יחד עם מערך ההסעות. בנוגע לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים – הם ייפתחו במתכונת של פעילות חינוכית חלקית, הכוללת מפגשים בבתי הספר לצד למידה מרחוק. כל בית ספר יצור תוכנית לימודים בהתאם למגבלות כוח האדם.
פיקוד העורף אישר הגעה ללימודים בגוש דן החל מהיום, באזורים בסיכון גבוה ילמדו מרחוק, הלימודים יתקיימו ברשויות שיזמו זאת, בבתי ספר ממוגנים בלבד, ובתנאי שהגישו תוכנית עבודה מראש עם מספרי התלמידים, הלימודים יתנהלו באופן חלקי ולא לאורך כל היום, לא תהיה חובת הגעה לבתי הספר, במעונות ובגני הילדים אין לימודים, ברשויות שהחליטו לא לחדש את הלימודים או שלא ניתן להן אישור, תתקיים למידה מרחוק
באישור פיקוד העורף, תתחיל העירייה היום להחזיר אל בתי הספר את התלמידים באופן הדרגתי לפעילות חינוכית-הפוגתית לחיזוק החוסן האישי שלהם. הורים שאינם מעוניינים בכך יוכלו להשאיר את ילדיהם בבית. הלימודים יתחדשו במתכונת הפעלה היברידית בדומה לתקופת הקורונה
שבוע אחרי תחילת המלחמה והטבח הנורא בדרום, שבוע שבו מרבית אזרחי המדינה נותרו בבתיהם מבועתים וצמודים למסכים, פועלת עיריית תל אביב-יפו להחזיר החל מהיום את התלמידים לבתי הספר באופן הדרגתי לטובת פעילות חינוכית-הפוגתית.
בעירייה מבהירים כי בשל רמת המיגון הגבוה בבתי הספר בעיר והיכולת להגיע בתוך דקה וחצי למרחב מוגן, תל אביב-יפו מוחרגת מההנחיות הכלליות שניתנו למחוז גוש דן, וקיבלה את אישור פיקוד העורף ומשרד החינוך. עוד מבהירים בעירייה כי ההשתתפות בפעילות החינוכית הפרונטלית שתתקיים אינה חובה ועומדת לבחירת ההורים.
במינהל החינוך של עיריית תל אביב-יפו פעלו נמרצות מול פיקוד העורף לאורך השבוע האחרון להשגת האישור, מתוך התפיסה שהמפגש החברתי החינוכי מחזק את החוסן האישי של הילדים, וומתכננים לקיים את הפעילויות בבתי הספר באופן הדרגתי ודיפרנציאלי, במתכונת הפעלה היברידית הכוללת מפגשים פרונטאלים בבית הספר, למידה בבית הספר ולמידה ושיח מרחוק, בדומה למתכונת שבה הופעלו בתי הספר בשיא הקורונה.
כל בתי הספר בעיר ייצרו תכנית לימודים המותאמת להם, בהתאם לאילוצי כח האדם ולמרחבים המוגנים המאושרים על ידי פיקוד העורף. מידע מפורט על אופן מתכונת הפעילות תימסר לכל בית ספר על ידיי מנהל.ת בית הספר וצוות החינוך. מערכי ההסעות לא יפעלו, ובבתי הספר העל-אזוריים ההגעה אל בית הספר ובחזרה ממנו הביתה תהיה באחריות ההורים. בגני הילדים בעיר ימשיכו במפגשים מרחוק עד להודעה חדשה.
בינתיים, ברשויות מקומיות שבהן לא ניתן אישור לחדש את הלימודים או ברשויות שהחליטו לא לחדש את הלימודים, יתקיימו לימודים בלמידה מרחוק. מודל חידוש הלימודים של פיקוד העורף מאפשר לחדש את הלימודים באופן חלקי לפי רמת הסיכון בכל אזור בארץ. באזורים ברמת סיכון גבוהה לא יתקיימו לימודים אלא לימודים מרחוק, אלא אם הרשות המקומית תגיש בקשה מיוחדת ותוחרג. רמות הסיכון יתעדכנו על ידי פיקוד העורף וישמשו את מקבלי ההחלטות ברשויות. במקביל, משרד החינוך הורה לבתי הספר לקיים שגרה של לימודים מרחוק בכל מקרה, עד להודעה חדשה.