תג ארכיון: בית המשפט קבע: לא תתקיים תפילה בהפרדה בתל אביב

בית המשפט קבע: לא תתקיים תפילה בהפרדה בתל אביב

בית המשפט קבע: לא תתקיים תפילה בהפרדה בתל אביב

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את העתירה נגד החלטת העירייה: “המחיצה מעצם קיומה, טבעה וטיבה נועדה לחצוץ ולמנוע מעבר ותנועה חופשיים במרחב הציבורי”. עורכת הדין המייצגת את העותרים: “פסק הדין רומס מושכלות יסוד של המשפט המנהלי והחוקתי, של השיטה הליברלית, ופוגע בכל יהודי שעוד לא מנוכר לגמרי לכור מחצבתו”