תג ארכיון: המים הרותחים שעלו מהבור – פגיעה בתשתית חשמל תת קרקעית