תג ארכיון: מוצאי שבת

חסימת בתל אביב לקראת ההפגנה במוצאי שבת

משטרת ישראל נערכת לקראת שינויים בהסדרי התנועה ואבטחה של אירוע מחאה המתוכננת במוצאי שבת, 1/6/24, [...]

חסימות כבישים  בתל אביב במוצאי שבת

היערכות משטרת ישראל לקראת שינויים בהסדרי התנועה ואבטחה של אירוע מחאה המתוכננת במוצאי שבת,30/3/24, ברחוב [...]