תג ארכיון: מרדף מטוסים מעל שמי תל אביב

מרדף מטוסים מעל שמי תל אביב

מרדף מטוסים מעל שמי תל אביב

מרדף מוזר בין שני מטוסים התרחש לפני דקות מעל שמי תל אביב, מוזר וחשוד, שני מטוסים ביצעו תמרונים מורכביםבאויר בגובה נמוך מעל שמי חוף תל אביב, הכולל ירית נורים.